Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

11 mars 2016 - Pressmeddelande

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Dags för en ny medborgarundersökning

Drygt 1000 Karlskogabor får snart ett brev med information att de valts ut av Statistiska centralbyrån(SCB) att svara på den medborgarundersökning som genomförs på uppdrag av Karlskoga kommun under våren 2016.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som görs för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Karlskoga kommun har deltagit i medborgarundersökningarna vartannat år, senaste gången var våren 2014.

- Medborgarundersökningen är ett viktigt verktyg för oss att se vad Karlskogaborna tycker om sin stad, säger Sven-Olov Axelsson, kommunstyrelsens ordförande. Därför vill vi gärna att så många som möjligt av de som valts ut att delta i undersökningen svarar. Det är ett sätt att hjälpa oss att bli ännu bättre.

Fakta om medborgarundersökningen:

SCB erbjuder medborgarundersökningar vår och höst som kommuner kan välja att köpa in. Undersökningen görs med ett statistiskt säkerställt urval och är helt anonym. Den kan besvaras via webb eller pappersenkät och finns på ett antal olika språk.

Ju fler som svarar desto säkrare blir förstås resultatet.

Här finns mer fakta:
SCB webbplats: http://www.scb.se/medborgarundersokningen/#länk till annan webbplats

Pressmeddelandet som pdfPDF

Uppdaterad 2017-03-20
Kontakt

Sven-Olov Axelsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Karlskoga kommun
0586-618 50
svenolov.axelsson@karlskoga.se

Pressmeddelandet som pdfPDF