Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Grafisk profil

Öppna Karlskoga kommuns grafiska manual.

Karlskoga kommun har två varumärken med olika grafiska profiler. Karlskoga som geografiskt område Alfred Nobels Karlskoga och Karlskoga kommun som organisation.

I det dagliga arbetet vid kontakter med medborgarna i Karlskoga använder vi alltid Karlskoga kommuns grafiska profil. Samma sak gäller vid intern kommunikation, då används alltid kommunens grafiska profil.

I båda fallen används profilen för att det inte ska råda någon tvekan om att det är organisationen Karlskoga kommun som står bakom informationen.

Vid samarbetsprojekt där Karlskoga deltar som en aktiv part ska Karlskoga kommuns logotyp finnas med vid informationsspridning och marknadsföring.    

Vid frågor gällande användning av Karlskoga kommuns logotyp kan du kontakta kommunens kommunikationschef, se kontaktuppgifter till höger.

Alfred Nobels Karlskoga 

Platsvarumärket signalerar platsen Karlskoga och står för att platsen har en framskjutande placering inom teknik, kultur och innovation. Bubblorna visar hur det sjuder av aktivitet i Karlskoga, kultur, idrott, föreningar och evenemang.

Platsvarumärket ägs och förvaltas av Karlskoga kommun men kan användas av andra aktörer på orten.

Platsvarumärket kan också användas vid samarrangemang som en samlande rubrik för ett antal företag, organisationer, myndigheter i Karlskoga. Exempel; rekryteringsmässor.

Karlskoga kommun använder bubblorna och Alfred Nobels Karlskoga i marknadsföring av platsen Karlskoga. När vi vill berätta om orten som exempelvis, ”Möjligheternas stad”, ”Attraktiva Karlskoga”, ”Trygg stad” och så vidare.

Karlskoga Näringsliv & Turism AB kan använda platsvarumärket i marknadsföring och upplysning om platsen Karlskoga och även i turismsammanhang där det är lämpligt.

Platsvarumärket används också när Karlskoga kommun ger marknadsföringsstöd till idrottare/idrottsföreningar. Logotypen trycks på matchdräkter/tävlingsdräkter eller används på skyltmaterial med mera.

Användande av varumärket sker alltid i samråd med kommunens kommunikationschef, se kontaktuppgifter till höger.

Uppdaterad 2019-06-17