Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Vårdboende - kvalitetsåtagande

Tjänsten

Du kan ansöka om vårdboende i Karlskoga kommun. Biståndshandläggaren utreder om du har behov av boendet. För att ha rätt till vårdboende ska du ha ett omfattande vård- och omsorgsbehov som inte kan tillgodoses i hemmet. Du erbjuds en lägenhet i ett av kommunens vårdboenden, som du sedan själv ska möblera, med undantag för sängen som kommunen tillhandahåller.

Måltider som frukost, lunch, middag och mellanmål serveras i boendets gemensamma matsalar eller i din lägenhet.Du kan medverka i de aktiviteter som sker. Dessa aktiviteter arrangeras av boendet eller av andra aktörer som kommer på besök. Anhöriga och närstående är alltid välkomna till boendet.

De personer som rekryteras för att arbeta inom kommunens vårdboenden har lägst gymnasial vårdutbildning. Personal finns på plats dygnet runt och vid behov finns sjuksköterska att tillgå.

Vad är ett kvalitetsåtagande?

Ett kvalitetsåtagande är en beskrivning av vad kommuninvånarna/brukarna kan
förvänta sig av de kommunala tjänsterna utifrån befintliga resurser, organisation och kompetens. Kvalitetsåtagandet har arbetats fram i dialog med representanter för brukare, personal och politiker.

Vi åtar oss att...

  • du får en kontaktperson som värnar om dina behov.
  • du får delta i planeringen och kan därmed påverka hur din individuella
    vård-och omsorgsplan utformas.
Uppdaterad 2019-06-25