Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Väghållning

Tjänsten

Teknik- och fastighetsavdelningen sköter snöröjningen, underhållet och städningen av kommunens gator. Det innebär att vi ser till att kommunens gator är rena, framkomliga och trafiksäkra.

Kommunen sköter inte om det nationella vägnätet — E18, väg 205 och 243 och enskilda vägar. Detta sköts istället av Trafikverket, vägsamfälligheter och enskilda markägare.

Därför kvalitetsåtagande

För att du som trafikant ska veta vad du kan förvänta dig av skötseln av kommunens gator har samhällsbyggnadsnämnden fastställt detta kvalitetsåtagande. Kvalitetsåtagandet har arbetats fram i dialog med representanter för trafikanter, personal och politiker.

Vi åtar oss att...

  • laga skador och hål i vägbeläggning inom två arbetsdagar efter anmälan.
  • laga skadade skyltar inom en vecka efter anmälan.
  • laga trasiga gatlyktor längs cykelvägar inom en vecka efter anmälan.
  • laga trasig beläggning efter grävskador inom en vecka efter avslutat grävarbete.
  • åtgärda skymmande växtlighet inom en vecka efter anmälan.
  • hålla busshållplatser och övergångsställen, där kommunen är väghållare, fria från snövallar inom ett dygn efter avslutat snöfall.
Uppdaterad 2019-06-25