Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Utevistelse i  förskolan 

Karlskoga kommuns förskolor arbetar enligt läroplanen för förskolan (Lpfö-98). Förskolan erbjuder en hälsofrämjande, utmanande, stimulerande och säker utevistelse.

Därför kvalitetsåtagande

För att du som förälder ska veta vad du kan förvänta dig av barnens utevistelse i förskolan har barn- och utbildningsnämnden tagit fram detta kvalitetsåtagande. Kvalitetsåtagandet har tagits fram i dialog med representanter för föräldrar till barn i förskolan, personal och förtroendevalda i Karlskoga.

Vi åtar oss att...

  • för barnets välbefinnande vistas ute dagligen.
  • erbjuda en utmanande, stimulerande och säker utevistelse.
  • pedagogerna deltar aktivt i barnets utevistelse och ger det nya utmaningar. 
  • pedagogerna lyssnar och tar tillvara barnets åsikter och idéer.
  • fortlöpande föra dialog med föräldrarna om barnets utevistelse.

Det här förväntar vi oss av dig

  • att du bidrar med din föräldrakunskap om det egna barnet.
  • att ditt barn har funktionsdugliga kläder för att kunna delta i förskolans alla
    aktiviteter.
Uppdaterad 2019-09-19