Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Ung medborgardialog

Enligt barnkonventionen har ungdomar rätt att få vara delaktiga och påverka i beslut som fattas i en kommun. I Karlskoga och Degerfors har folkhälsonämnden det övergripande ansvaret för barnkonventionens genomförande och utveckling. Folkhälsoförvaltningens uppdrag är att stärka ungdomar. Arbetet styrs av barn och ungdomspolitisk policy och folkhälsopolitiska planer.

Därför kvalitetsåtagande

Ett kvalitetsåtagande är en beskrivning av vad unga invånare kan förvänta sig av de kommunala tjänsterna utifrån befintliga resurser, organisation och kompetens. Kvalitetsåtagandet har arbetats fram i dialog med representanter för ungdomar, personal och politiker.

Vi åtar oss att

 • Arrangera ungdomsforum för unga och politiker att diskutera viktiga frågor.
 • Skapa innehållet i ungdomsforumet utifrån frågor som är viktiga för ungdomar.
  samordna och stötta ungdomsråd i kommunerna.
 • Uppmuntra och informera unga medborgare om deras demokratiska rättigheter.
 • Återkoppla med information till ungdomar genom kommunens hemsida, samt sociala medier.
 • Göra studiebesök vid kommunernas samtliga högstadie- och gymnasieskolor varje läsår, utifrån ung medborgardialog.
 • Årligen följa upp arbetet med ung medborgardialog tillsammans med ungdomar.
 • Genomföra politikerluncher.

Det här förväntar vi oss av dig

 • Att du engagerar dig i de frågor som berör dig samt bidrar med dina åsikter.
 • Att du vid intresse aktivt söker den information som kommunen tillhandahåller via kommunens hemsida, samt sociala medier.


Uppdaterad 2019-06-25