Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Strandbadet

Tjänsten

Strandbadet är en centralt belägen badanläggning med totalt fyra bassänger. Två bassänger är 25 meter långa med totalt 11 banor, varav en bassäng har hopptorn och djup del. Det finns en grund undervisningsbassäng samt en plaskbassäng för de minsta. Det är totalt 4 omklädnings- och duschrum med en bastu i varje del.

I Strandbadet finns även gymmet Träningspasset samt en cafeteria. Föreningslivet är också en stor del av Strandbadet och har en bred verksamhet, både vardagar och helger.

Vad är ett kvalitetsåtagande?

Ett kvalitetsåtagande är en beskrivning av vad kommuninvånarna/kunderna kan förvänta sig av de kommunala tjänsterna utifrån befintliga resurser, organisation och kompetens.

Kvalitetsåtagandet har arbetats fram i dialog med representanter för kunder, personal och politiker.

Vi åtar oss att:

 • alltid ge ett bra bemötande från professionell och serviceinriktad personal.
 • det under ordinarie öppethållande alltid finns bevakning i simhallen.
 • badmästarna är utbildade i livräddning och hjärt- och lungräddning.
 • ge möjlighet till en förbättrad hälsa genom träning.
 • ge möjlighet till en stimulerande fritid med lek och bad för både barn och vuxna.
 • ha en fräsch anläggning som städas minst en gång per dag eller vid behov.
 • vattenkvalitén kontrolleras och journalförs alla öppna dagar och att laboratorieprov tas en gång var fjärde vecka för bakteriologisk analys.
 • vattentemperaturen vid normala förhållanden håller 27-28 grader och lufttemperaturen 29-30 grader.
 • ge simundervisning med utbildade simlärare för skolelever.
 • se till att föreningslivet kan bedriva verksamheter i anläggningen.
 • ge tydlig och aktuell information via kommunens hemsida.

Det här förväntar vi oss av dig

 • att du tar ansvar för din egen säkerhet och att målsman/vuxen ansvarar för sina barn.
 • att du följer badhusets och personalens anvisningar.
 • att du innan bad i badhusets bassänger alltid duschar och tvättar dig.
 • att du badar endast i badkläder.
 • att du använder lokalerna med hänsyn till andra gäster.
 • att du lämnar simhallen i det skick som du själv vill finna den i.
 • att du respekterar öppettiderna eller den tid du har bokat i simhallen.
 • vid bokningar - att ledaren för verksamheten kommer först och lämnar lokalen sist.
 • att du hör av dig om du inte tycker att vi uppfyller kvalitetsåtagandet.

Uppdaterad 2020-06-05