Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Städning av skoltoalett

Tjänsten

Städverksamheten arbetar för att brukare, medborgare och personal ska vistas i en god inomhus- och arbetsmiljö. Med professionell personal och godkända produkter ser vi till att det är rent, snyggt och tryggt.

Därför kvalitetsåtagande

För att du som elev ska veta vad du kan förvänta dig av städningen av skoltoaletter har folkhälsonämnden fastställt detta kvalitetsåtagande. Kvalitetsåtagandet har arbetats fram i dialog med representanter för elever, personal och politiker.

Vi åtar oss att...

  • städa skoltoaletterna på ett professionell sätt minst en gång per dag så att det är rent, snyggt och tryggt.
  • städa med miljögodkända städprodukter
  • vid varje städtillfälle se till att tömma papperskorgar, fylla på med toalettpapper, pappershanddukar och tvål
  • ha en fortlöpande kommunikation me skolans ansvariga om frågor rörande behovet av städningens frekvens och kvalitet
  • anmäla fel och brister till rätt person
  • minst en gång varje år fråga ett urval av
    elever vad de tycker om städningen.

Det här förväntar vi oss av dig som elev

  • att du lämnar toaletten i samma skick som innan du använde den.
Uppdaterad 2019-06-25