Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Städning av förskolan

Tjänsten
Städverksamheten arbetar för att brukare, medborgare och personal ska vistas i en god nomhus- och arbetsmiljö. Med professionell personal och godkända produkter ser vi till att det är rent, snyggt och tryggt.

Därför kvalitetsåtagande
Ett kvalitetsåtagande är en beskrivning av vad kommuninvånarna/brukarna kan
förvänta sig av de kommunala tjänsterna utifrån befintliga resurser, organisation och kompetens.

Kvalitetsåtagandet har arbetats fram i dialog med representanter för brukare, personal och politiker.

Vi åtar oss att..

  • vid varje städtillfälle städa förskolor på ett professionellt sätt enligt beställning.
  • städa med miljögodkända städprodukter.
  • ha en fortlöpande kommunikation med förskolans kost/städombud om frågor rörande behovet av städningens kvalitet, bland annat genom kvalitetsmätning 2 ggr/år.
  • informera förskolan när vikarie sätts in.
  • minst en gång varje år fråga ett urval av personal vad de tycker om städningen.

Det här förväntar vi oss av dig

  • genom delaktighet och dialog planera städschema för att skapa förutsättningar för en god inomhusmiljö.


Uppdaterad 2019-06-25