Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Samverkan grundskola och hem

Tjänsten

Samverkan mellan skola och hem är ett viktigt led i att utveckla skolan, förbättra elevernas måluppfyllelse och stärka ett gemensamt förhållningssätt till skolans uppdrag. Kvalitesåtagandet har tagits fram för att tydliggöra skolans respektive hemmets ansvar och skyldigheter.

Därför kvalitetsåtagande

Ett kvalitetsåtagande är en beskrivning av vad kommuninvånarna/brukarna kan
förvänta sig av de kommunala tjänsterna utifrån befintliga resurser, organisation och kompetens. Kvalitetsåtagandet har arbetats fram i dialog med representanter för brukare, personal och politiker.

Vi åtar oss att...

 • All personal samverkar med vårdnadshavare för att främja elevens kunskapsutveckling.
 • Välkomna besök av vårdnadshavare i skolan.
 • Hålla oss informerade om elevens personliga situation.
 • Ha verksamhetsråd två gånger per läsår/skola.
 • Ha föräldramöten/öppet hus minst en gång per läsår/skola.
 • Hålla extrainsatta föräldramöten vid behov.
 • Ha minst två utvecklingssamtal per elev/läsår.
 • Ha ett Idékontor för skolutveckling.
 • Publicera aktuell information på skolornas hemsidor.

Det här förväntar vi oss av dig..

 • Du är engagerad i ditt barns skolgång.
 • Du informerar personal ifall ditt barns personliga situation kan påverka skolsituationen.
 • Du informerar personal om ditt barn inte sovit eller ätit frukost innan skoldagen.
 • Du tar ansvar för ditt barns rätt till undervisning; du ser till att ditt barn kommer till skolan och har kläder för att delta i all undervisning.
 • Du gör sjukanmälan innan första lektionen varje dag om ditt barn är sjukt.
 • Du kontaktar skolsköterska/kurator om ditt barn är hemma ofta eller inte vill gå till skolan.
 • Du deltar vid föräldramöten och utvecklingssamtal.
 • Du använder lovdagar för resor och familjehögtider.
 • Du söker ledigt i god tid vid eventuell ledighet.
 • Du talar väl om utbildning inför dina barn.
 • Du kontaktar skolans personal om du har synpunkter.
Uppdaterad 2019-06-25