Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Politikerlunch

Tjänsten

Politikerlunchen är en metod för att stärka ungdomars delaktighet och inflytande samt ett sätt att stärka demokratifostran i kommunerna.

Ett kvalitetsåtagande för politikerluncher är viktigt för att tydlig göra rollerna samt att tydliggöra förväntningarna på tjänsten och de olika åtaganden som finns inom metoden.

Därför kvalitetsåtagande

Ett kvalitetsåtagande är en beskrivning av vad unga invånare kan förvänta sig av de kommunala tjänsterna utifrån befintliga resurser, organisation och kompetens. Kvalitetsåtagandet har arbetats fram i dialog med representanter för ungdomar, personal och politiker.

Vi åtar oss att...

  • Stärka ungdomars delaktighet och inflytande
  • Stärka kommunensarbete med ung demokratiutveckling
  • Arrangera politikerluncher för unga och politiker
  • Lyssna aktivt i mötet med ungdomarna
  • Respektera dialogen och ta den på allvar
  • Återrapportera dialogen till ungdomar, nämnder och kommunfullmäktige
  • Återkoppla till ungdomar vid förslag om förändring

Det här förväntar vi oss av dig

  • Att vara aktiv och ta tillvara på dialogen
  • Att vid eget intresse söka återkoppling
Uppdaterad 2019-06-25