Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Öppettider i  förskolan 

Karlskoga kommuns förskolor arbetar enligt läroplan för förskolan (Lpfö-98). Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en enhet.

Därför kvalitetsåtagande

För att du som förälder ska veta vilka öppettider du kan förvänta dig i våra förskolor har barn- och utbildningsnämnden fastställt detta kvalitetsåtagande. Kvalitetsåtagandet har arbetats fram i dialog med representanter för föräldrar till barn i förskolan, personal och politiker.

Vi åtar oss att...

  • erbjuda förskoleverksamhet mellan klockan 06.00-18.00 - om behov finns.

  • erbjuda omsorg i förskolan i form av "sommaröppet" under de fyra veckor som förskolan normalt har semesterstängt.

  • hålla förskolan/fritidshemmet Humlans Natt och dag öppet årets alla dagar, med undantag för alla storhelger och fyra veckor under sommaren.

  • erbjuda omsorg i förskolan under planerings- och studiedagar.

Det här förväntar vi oss av dig 

  • att du anmäler schemaändringar i god tid.

  • att du anmäler det faktiska behovet av omsorg under sommarmånaderna innan fastställt datum.

  • att du anmäler behov av omsorg vid planerings- och studiedagar innan fastställt datum.

Uppdaterad 2019-09-19