Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Öppenvård för vuxna - kvalitetsåtagande

Tjänsten

Tjänsten öppenvård vänder sig till vuxna personer med beroendeproblematik avseende alkohol eller droger. Du som anser dig ha behov av råd och stöd kan få detta genom att ta kontakt med socialförvaltningens individ- och familjeomsorg.

Det kan beröra dig själv eller någon i din omgivning. Du kan få tre rådgivande samtal via telefon eller direkta besök. Du kan vara anonym.

Dessutom finns biståndsprövade insatser såsom strukturerade stödsamtal, kognitiv samtalsterapi, socialmedicinsk mottagning ör alkohol- och drogtester, boendestöd, tolvstegsprogrammet Lyftet samt vård på behandlingshem. Dessa insatser bygger på frivillighet.

Inom öppenvården arbetar socialrådgivare alkohol- och drogterapeut, sjuksköterska, behandlingsassistenter samt socialsekreterare.

Öppenvården i Karlskoga samverkar med anhöriga, arbetsförmedlingen, arbetsgivare, behandlingshem, beroendecentrum, rivården, försäkringskassan, närpsykiatrin och primärvården. Samverkan sker alltid utifrån samtycke från den enskilde.

Därför kvalitetsåtagande

För att du som är i behov av råd och stöd ngående beroendeproblematik avseende droger och alkohol ska veta vilka insatser du an förvänta dig har socialnämnden beslutat om följande kvalitetsåtagande. Kvalitetsåtagandet har arbetats fram i dialog med representanter för brukare, personal och
politiker.

Vi åtar oss att...

  • du kan vara anonym och få tre rådgivandesamtal som berör dig eller någon i din omgivning.
  • du får vara med och planera och påverkadet biståndsbeslut som gäller din
    behandling.
Uppdaterad 2019-06-25