Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Lunchlåda - kvalitetsåtagande

Tjänsten

Du som inte klarar att själv laga ditt huvudmål har rätt att få en lunchlåda hemlevererad efter beslut i kommunen. Om du har svårt att äta själv kan du efter beslut få hjälp med det också. Näringsinnehållet i lunchlådan är anpassat efter dina behov.

Därför kvalitetsåtagande

För att du som vårdtagare ska veta vad du kan förvänta dig av din lunchlåda har folkhälsonämnden fastställt detta kvalitetsåtgande. Kvalitetsåtagandet har arbetats
fram i dialog med representanter för vårdtagare, personal och politiker.

Vi åtar oss att...

  • leverera en närings- och variationsrik lunchlåda.
  • kalla lunchlådor håller en temperatur av högst åtta grader.
  • ge dig en dag-för-dag-matsedel som är utförlig och lättförståelig.
  • föra vidare viktig information från dig till rätt person.
  • minst en gång varje år fråga dig vad du tycker om lunchlådan.

Det här förväntar vi oss av dig

  • att du är hemma när vi levererar lunchlådan.
  • att du har meddelat oss ändring av leveransdag
  • om du måste avbeställa lunchlådan - hör av dig senast kl. 08.00 samma dag och för helger senast onsdag kl. 14.30.
  • att du berättar för oss hur ditt lunchbehov ser ut för att du ska få rätt kostsammansättning på lunchlådan.
Uppdaterad 2019-06-25