Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Kulturskolans kurser

Tjänsten

Kulturskolan erbjuder kurser inom musik, dans, teater och bild/form. Kurserna vänder sig till barn från tre månaders ålder och uppåt, men även till vuxna. Därutöver kan
du också möta Kulturskolans lärare när vi samverkar med den obligatoriska skolan
och med föreningslivet.

Vad är ett kvalitetsåtagande?

Ett kvalitetsåtagande är en beskrivning av vad kommuninvånarna/brukarna kan
förvänta sig av de kommunala tjänsterna utifrån befintliga resurser, organisation och kompetens.

Kvalitetsåtagandet har arbetats fram i dialog med representanter för brukare, personal och politiker.

Vi åtar oss att

 • erbjuda deltagarna minst 27 lektionstillfällen, grupp eller enskilt, per verksamhetsår
 • lektionerna är minst 20 minuter
 • utforma verksamheten efter deltagarens förmåga och utveckling samt vara lyhörd för önskemål
 • erbjuda alla deltagare ett elevsamtal per verksamhetsår
 • ge deltagarna möjlighet till social utveckling genom deltagande i orkester-, kör- och andra verksamheter
 • ge tydlig och aktuell information via kommunens hemsida
 • informera om inställda lektioner via prenumerationstjänst

Det här förväntar vi oss av dig

 • att du som deltagare eller förälder är tydlig i vad du förväntar dig av oss.
 • att du ger oss den information vi behöver för att kunna göra ett gott jobb.
  Till exempel information om speciella behov som deltagaren har, olika typer av funktionsnedsättning.
 • att du respekterar överenskommelser i form av tider, scenklädsel med mera.
 • att du hör av dig om du inte tycker att vi uppfyller kvalitetsåtagandet.


Uppdaterad 2020-06-05