Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Korttidsvistelse LSS - kvalitetsåtagande

Korttidsvistelse utanför hemmet inom LSS.

Tjänsten

(LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.) Verksamheten vänder sig till personer i alla åldrar som tillhör personkrets 1, 2 eller 3 enligt LSS och är hemmaboende med föräldrar eller annan anhörig. Du, vårdnadshavare eller annan företrädare kan ansöka om korttidsvistelse enligt LSS via socialförvaltningen i Karlskoga kommun. Korttidsvistelsen är en insats som är till för att ge dig miljöombyte samt ge anhöriga avlastning

Efter att insatsen har beviljats erbjuds du korttidsboende. Verksamheten och boendet utformas efter dina behov. Förutom meningsfull fritidssysselsättning kan det vara en förberedelse inför en framtida flytt till ett eget boende.

Korttidsvistelsen är en insats som ska främja den personliga utvecklingen, stärka individens självständighet och ge möjlighet att knyta nya sociala kontakter.

Därför kvalitetsåtagande

För att du som är i behov av korttidsvistels ska veta vilken hjälp du kan förvänta dig har socialnämnden beslutat om detta framtagna kvalitetsåtagande.
Kvalitetsåtagandet har arbetats fram i dialog med representanter för brukare, anhöriga, personal och politiker.

Vi åtar oss att...

  • påbörja utredningen inom 14 dagar efter ansökan.
  • du får komma och börja bo i korttidsboende inom tre månader efter beviljad insats.
  • du får vara delaktig i planeringen och genomförandet av insatsen.
  • du får, om så önskas, stöd och hjälp med överklagande vid avslag.
Uppdaterad 2019-06-25