Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Kontaktperson, kontaktfamilj - kvalitetsåtagande

Tjänsten

Du kan ansöka om biståndet kontaktperson/kontaktfamilj. Biståndet föregås av en utredning med en individuell prövning. Biståndet är en frivillig och förebyggande insats. Om utredningen gäller barn genomförs den utifrån ett barnperspektiv. Biståndet utvärderas regelbundet.

Därför kvalitetsåtagande

För att du som är i behov av kontaktperson/kontaktfamilj ska veta vilken hjälp du kan förvänta dig har socialnämnden beslutat om följande kvalitetsåtagande.
Kvalitetsåtagandet har arbetats fram i dialog med representanter för brukare, personal och politiker.

Vi åtar oss att...

  • du får medverka i planeringen av biståndet.
  • biståndet utformas efter de behov som framkommit i utredningen
  • inom tre månader efter beviljat bistånd får du en kontaktperson/kontaktfamilj
  • du får, om så önskas, stöd och hjälp med att överklaga vid avslag.
Uppdaterad 2019-09-16