Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Kontaktperson LSS - kvalitetsåtagande

Tjänsten

(LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.) Du som är i behov av att bryta din isolering och få hjälp till en meningsfull fritid kan ansöka om insatsen kontaktperson. Insatsen utformas så att den bidrar till att den enskilde kan leva ett så normalt liv som möjligt. Kontaktpersoner har ett engagemang och intresse för andra och insatsen bygger på regelbunden kontakt.

Förutsättningar för insatsen är att

  • du är bosatt i Karlskoga kommun.
  • du ingår i personkretsen enligt LSS.

Därför kvalitetsåtagande

För att du som är i behov av kontaktperson enligt LSS ska veta vilken hjälp du kan
förvänta dig har socialnämnden fastställt detta kvalitetsåtagande. Kvalitetsåtagandet har arbetats fram i dialog mellan brukare, kontaktpersoner, politiker och personal.

Vi åtar oss att...

  • din ansökan om utredning angående kontaktperson påbörjas inom två veckor.
  • du får medverka i planeringen av insatsen och i utformningen av avtalet när du beviljats kontaktperson.
  • du, efter beviljat beslut, kommer att erbjudas en kontaktperson inom tre månader.
  • du får möjlighet att medverka i aktiviteter tillsammans med din kontaktperson.
  • du får möjlighet att umgås med din kontaktperson regelbundet.
  • du får, om så önskas, stöd och hjälp med att överklaga vid avslag.
Uppdaterad 2019-09-16