Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Insatser för barn och familjer

Tjänsten

Satelliten tillhör verksamhetsområdet individ-och familjeomsorg inom socialförvaltningen. Verksamheten arbetar förebyggande med familjer, barn och unga upp till och med 18 år. Satelliten erbjuder social rådgivning, samarbetssamtal samt allmänt förebyggande socialt arbete. Satellitens verksamhet utgår från paragraferna i socialtjänstlagen som beskriver arbetet
kring barn och unga.

Rådgivande samtal innebär att du kan få information, rådgivning och vägledning kring din familjesituation. Vid behov kan exempelvis representanter från skolan medverka i samtalet efter att du givit samtycke till detta.

Samarbetssamtal sker med separerade föräldrar som har svårt att komma överens i frågor angående vårdnad, boende och umgänge kring gemensamma barn.

Satelliten kan upprätta juridiskt bindande avtal mellan föräldrar. Satelliten samverkar med myndigheter och frivilliga organisationer. Satelliten leder och
deltar i handledning, konsultation och utbildning tillsammans med samarbetsparter. Du som anser dig ha behov av råd och stöd angående barn och unga kan få det genom att ta kontakt med Satelliten. Det kan beröra dig själv eller någon i din familj.

Därför kvalitetsåtagande

För att du som är i behov av råd och stöd angående din familj ska veta vilka insatser du kan förvänta dig har socialnämnden beslutat om följande kvalitetsåtagande. Kvalitetsåtagandet har arbetats fram i dialog med representanter för brukare, personal och politiker.

Vi åtar oss att...

  • du erbjuds rådgivande samtal eller samarbetssamtal.
  • du erbjuds tid inom två veckor efter första kontakt
  • du erbjuds ett eller flera samtal.
  • du erbjuds uppföljande samtal fyra månader efter rådgivningens eller
    samarbetssamtalens avslut.
  • du kan vara anonym
Uppdaterad 2019-06-25