Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Hjälp i hemmet - vård och omsorg - kvalitetsåtagande

Tjänsten Hjälp i hemmet, ur ett kontinuitetsperspektiv

Tjänsten hjälp i hemmet innebär att om en brukare bedöms ha rätt till det, beviljas ett bistånd. Hjälpen beviljas utifrån brukarens bedömda behov så att brukaren når en skälig levnadsnivå.

Kontinuitet betyder att Karlskoga kommun utifrån det beviljade biståndet ger en
enhetlig vård och omsorg. Brukaren får initialt en kontaktperson som
utses från ett vårdlag. Kontaktpersonen formulerar tillsammans med brukaren
en individuell vård- och omsorgsplan. Planen ska beskriva hur och när beviljad insatsska utföras.

Vad är ett kvalitetsåtagande?

Ett kvalitetsåtagande är en beskrivning av vad kommuninvånarna/brukarna kan förvänta sig av de kommunala tjänsterna utifrån befintliga resurser, organisation och kompetens.Kvalitetsåtagandet har arbetats fram i dialog med representanter för brukare, personal och politiker.

Vi åtar oss att...

  • hjälpen utformas utifrån dina beviljade insatser.
  • du får medverka i planeringen av din individuella vård och omsorgsplan.
  • du får en kontaktperson, ur personalgruppen, som värnar om dina behov.
Uppdaterad 2019-06-25