Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Familjestöd

Tjänsten

Folkhälsoenheten arbetar för en god och jämlik hälsa för medborgare i Karlskoga och Degerfors kommuner. Prioriterade målgrupper är bland andra barn, unga och föräldrar. Genom samverkan, kunskaps- och metodutveckling arbetar vi för att skapa ett familjestöd för alla familjer i Karlskoga och Degerfors. Familjestöd innebär ”en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk”.

Vad är ett kvalitetsåtagande?

Kvalitetsåtagandet har arbetats fram utifrån kommunernas och Örebro universitets forskningsprojekt Kompetenta familjer, där dialog med föräldrar, ungdomar, verksamheter och politiker genomförts.

Vi åtar oss att...

  • årligen arrangera nätverk/seminarier dit föräldrar bjuds in för att tillsammans med verksamheter diskutera, och på så sätt vara en del i utvecklingen av, familjestödet i kommunerna.
  • kontinuerligt uppdatera Familjeguiden påwww.karlskoga.se/kompetentafamiljer föratt du som förälder ska veta vilka aktiviteter,verksamheter och arenor som finns för digoch din familj.
  • årligen fråga ett urval av föräldrar vad detycker om några av kommunernasfamiljestödsinsatser.
  • verka för att öka samverkan mellan olikaaktörer som arbetar för att stärka familjer iKarlskoga och Degerfors för att därigenombättre möta de behov som finns.
  • sprida och implementera lämpliga metoderför ett gott förhållningssätt i de verksamhetersom dagligen möter barn, unga och föräldrari kommunerna.
  • kontinuerligt sprida information till familjerom barnkonventionen och kommunernasverksamheter via hemsida, annonser,krönikor etc.

Det här förväntar vi oss av dig

  • genom delaktighet och dialog lyfta behov och möjligheter för att vi på så vis ska kunna skapa förutsättningar för ett jämlikt familjestöd för alla i Karlskoga och Degerfors.
Uppdaterad 2019-06-25