Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Ekonomiskt bistånd - kvalitetsåtagande

Tjänsten

Du som inte kan försörja dig på egen hand eller på annat sätt, har rätt till ekonomiskt bistånd. Genom det ekonomiska biståndet ska du nå en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker dina möjligheter till egen försörjning.

Vad är ett kvalitetsåtagande?

Ett kvalitetsåtagande är en beskrivning av vad kommuninvånarna/brukarna kan
förvänta sig av de kommunala tjänsterna utifrån befintliga resurser, organisation och kompetens. Kvalitetsåtagandet har arbetats fram i dialog med representanter för brukare, personal och politiker.

Vi åtar oss att...

  • du kan ringa mottagningstelefonen för att få information, råd och möjlighet att boka tid.
  • du får möta en socialsekreterare inom tio arbetsdagar efter det att du har kontaktat oss.
  • du får möta en socialsekreterare med socionomutbildning.
  • du får skriftlig och muntlig information om dina rättigheter.
  • du får information om på vilka grunder beslutet fattats.
  • du får det beviljade biståndet inom fyra arbetsdagar efter beslut.
  • du får, om så önskas, stöd och hjälp med överklagande vid avslag.
Uppdaterad 2019-06-25