Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

KVALITETSÅTAGANDE

Biblioteket - kvalitetsåtagande

Tjänsten

Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) § 2 ”Ska biblioteken i det allmänna biblioteks-
väsendet verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.”

Enligt Karlskoga kommuns biblioteksplan ska den fysiska och digitala mötesplatsen på Karlskoga bibliotek främja framför allt barn och ungas möten, nyfikenhet, kreativitet och läs- och språkutveckling.

Vad är ett kvalitetsåtagande?

Ett kvalitetsåtagande är en beskrivning av vad kommuninvånarna/kunderna kan
förvänta sig av de kommunala tjänsterna utifrån befintliga resurser, organisation och kompetens.

Kvalitetsåtagandet har arbetats fram i dialog med representanter för kunder, personal och politiker.

Vi åtar oss att:

  • erbjuda alla en mötesplats för rekreation och studier i trivsam miljö.
  • erbjuda ett bibliotek i centrum med generösa öppettider, minst 54 timmar i veckan under perioden april-september och minst 63 timmar i veckan under perioden oktober-mars.
  • du får möta en serviceinriktad och kunnig personal.
  • erbjuda ett aktuellt och varierat medieutbud.
  • genom vårt utbud och verksamhet spegla den kulturella mångfalden i vårt samhälle.
  • bedriva en aktiv läsfrämjande verksamhet för alla åldrar.

Uppdaterad 2020-06-05