Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kvalitetsåtaganden

Ett kvalitetsåtagande är en beskrivning av vad kommuninvånarna/brukarna kan förvänta sig av de kommunala tjänsterna utifrån befintliga resurser, organisation och kompetens.

Kvalitetsåtagandena syftar till att förbättra brukarnas möjligheter att påverka de kommunala verksamheterna och att utveckla medborgar-/brukardialogen. Därför har kvalitetsåtagandena utarbetats i dialog med representanter för brukare, personal och politiker.

Genom att tydliggöra kvalitetsnivåerna på kommunens tjänster och att åtgärda eventuella brister, bidrar kvalitetsåtagandena till att utveckla verksamheterna och att skapa förtroende för kommunens verksamheter.

Våra kvalitetsåtaganden:

Uppdaterad 2019-11-08