Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Jämför service

Karlskoga kommun arbetar systematiskt med kvalitetsuppföljning och använder resultatet från olika brukarundersökningar och andra jämförelseverktyg för att förbättra kommunens service och tjänster. Klicka på rubrikerna nedanför för att göra jämförelser med Karlskoga kommun och motsvarande verksamheter i andra kommuner.

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK

KKiK ger en översiktlig bild av en kommuns kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Resultaten presenteras inom fem områden:

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Delaktighet och information
  • Resultat och effektivitet
  • Kommunen som samhällsutvecklare

Kommunens kvalitet i korthet, kolada.selänk till annan webbplats

Kommun - och landstingsdatabasen, Kolada

I Kolada kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Här kan du bland annat hitta statistik över antal barn och elever i våra skolor och förskolor.

Kommun- och landstingsdatabasen, kolada.selänk till annan webbplats

Skolors statistik och kvalitet

På skolverkets finns samlad information om Karlskogas skolors statistik och kvalitet. Här kan du bland annat hitta betygsstatistik.

Statistik, skolverket.selänk till annan webbplats

Äldreboenden och hemtjänst

I Socialstyrelsens Äldreguiden kan du jämföra äldreboenden och hemtjänster i hela Sverige, samt se resultaten för Karlskoga. I Äldreguiden finns både kommunala, privata och ideella verksamheter med.

Äldreguiden och dess jämförelserlänk till annan webbplats

Hjälpte informationen på denna sida dig?