Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Folkhälsoförvaltningen

Förvaltningen har cirka 200 anställda och ansvarar för övergripande folkhälso- och barnkonventionsarbete samt kost- och städverksamhet för Karlskoga och Degerfors.

Det finns tre enheter inom förvaltningen, folkhälsoenheten, kostenheten och städenheten:

  • Folkhälsoenheten följer och samordnar den nationella folkhälsopolitiken på lokalt plan samt uppfyller avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete mellan kommunerna och Region Örebro län. Folkhälsoenheten ansvarar för det övergripande arbetet kring barnkonventionsfrågor i Karlskoga och Degerfors.
  • Kostenheten följer nationella riktlinjer för förskolans och skolans måltider samt riktlinjer för mat för äldre- och sjuka. Allt enligt beslutade kvalitets- och servicenivåer för Karlskoga och Degerfors.
  • Städenheten arbetar för att uppnå positiv upplevelse av inomhus- och arbetsmiljö för brukaren, utifrån beställd städnivå.

Förvaltningschef: Ulrika Lundgren

Kontaktuppgifter

E-post: fkn@karlskoga.se (folkhälsonämndens diarium)

Telefonnummer: 0586-610 00 (Servicecenter)

Besöksadress:
Skrantahöjdsvägen 35 (endast förbokade besök)

Postadress:
Karlskoga kommun
15. Folkhälsoförvaltningen
691 83 Karlskoga

Hjälpte informationen på denna sida dig?