Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Folkhälsoförvaltningen

Övergripande folkhälso- och barnkonventionsarbete samt kost- och städverksamhet för Karlskoga och Degerfors kommuner.

Vi som jobbar på stab:
På folkhälsoförvaltningens kontor arbetar ledning och stab med styrning och ledning av förvaltningens ärenden till nämnd, ledningsfrågor, postregistrering, personal, information och ekonomifrågor.

Ulrika Lundgren, förvaltningschef
0586-610 86
ulrika.lundgren@karlskoga.se

Alexander Blomqvist, förvaltningssekreterare
0586-615 65
alexander.blomqvist@karlskoga.se

Cveta Pavlovic, planeringsledare
0586-612 53
cveta.pavlovic@karlskoga.se

Lena Edlund, kommunikatör
0586-612 67
lena.edlund@karlskoga.se

Julia Åhlgren, verksamhetsutvecklare
0586-616 77
julia.ahlgren@karlskoga.se

Camilla Jern, kvalitetsledare
0586-622 72
camilla.jern@karlskoga.se


Vi som jobbar på kostverksamheten

Kostenheten följer nationella riktlinjer för förskolans och skolans måltider samt riktlinjer för mat för äldre- och sjuka. Allt enligt beslutade kvalitets- och servicenivåer för Karlskoga och Degerfors kommuner


Verksamhetschef kost Karlskoga Degerfors
Maria Sjödahl Nilsson
0586-615 63
maria.sjodahlnilsson@karlskoga.se


Kökschefer
Berit Edström
Skolor och förskolor östra Karlskoga. Tf skolor västra Karlskoga
0586-618 29
berit.edstrom@karlskoga.se

Erja Kronholm
Skolor och förskolor södra Karlskoga.
0586-613 41
erja.kronholm@karlskoga.se

Linda Dagerbäck
Skola, vård och omsorg Degerfors.
070-4162588
linda.dagerback@karlskoga.se

Madelene Dahlman
Vård och omsorg Karlskoga.
0586-618 53
madelene.dahlman@karlskoga.se

Märta Jakobsson
Förskolekök Karlskoga Degerfors
0586-612 10
marta.jakobsson@karlskoga.se


Vi som jobbar på städverksamheten
Städenheten arbetar för att uppnå positiv upplevelse av inomhus- och arbetsmiljö för brukaren, utifrån beställd städnivå.

Verksamhetschef städ Karlskoga Degerfors
Mikael Nilsson
0586-616 65
mikael.nilsson@karlskoga.se

Städchefer
Gunilla Blixt
Karlskoga södra
0586-615 59
gunilla.blixt@karlskoga.se

Marie Lehmus
Karlskoga centrala
0586-615 49
marie.lehmus@karlskoga.se

Veronica Gustavsson
Karlskoga östra/västra
0586-615 39
veronica.a.gustavsson@karlskoga.se

Liane Lemann
Degerfors
0586-615 04
liane.lemann@karlskoga.se

Vi som jobbar med folkhälsa & barnkonvention
Folkhälsoenheten följer och samordnar den nationella folkhälsopolitiken på lokalt plan samt uppfyller avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete mellan kommunerna och Region Örebro län. Folkhälsoenheten ansvarar för det övergripande arbetet kring barnkonventionsfrågor i Karlskoga och Degerfors.

Folkhälsochef Karlskoga Degerfors
Cecilia Ljung
0586-622 43
cecilia.ljung@karlskoga.se

Folkhälsoutvecklare
Kristin Adamsson 
0586-613 36
kristin.adamsson@karlskoga.se

Johanna Palm
0586-622 39
johanna.palm@karlskoga.se

Ida Varg
0586-622 13
ida.varg@karlskoga.se

Linn Hjerpe
0586-622 48
linn.hjerpe@karlskoga.se

Sofie Hedberg
0586-622 53
sofie.hedberg@karlskoga.seUppdaterad 2019-09-03