Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Arbeta som timanställd vikarie

Mycket av Karlskoga kommuns vikarieförmedling sker genom bemanningsenheten. Det är en central enhet som arbetar med personalplanering, när det av olika skäl saknas ordinarie personal i någon verksamhet.

Bemanningsenheten bokar vikarier åt flera olika verksamheter som till exempel: skola- och barnomsorg, vård- och omsorg, kultur- och fritid, med mera.

Time care pool

Time Care Pool är ett personalplaneringssystem där du själv lägger in de tider då du vill och kan arbeta.

Tillgänglig för arbete

- där du själv lägger in de tider då du vill och kan arbeta.

Det innebär en stor frihet och möjlighet för dig att själv kunna planera in och välja när du vill arbeta. För att våra system och rutiner ska fungera optimalt är det några saker du måste tänka på:

  • Lägg bara in tid i Time care pool när du vet att du kan ta ett arbetspass.
  • Alla vikarier direktbokas.
  • Den tid du är tillgänglig tolkas som ett ja tack till arbete, därför kan det vara svårt att få ledigt när bokningen väl är gjord.
  • Du får sms på alla bokningar med den information du behöver, men du ska inte svara på detta.
  • Manual Time Care Pool - Vikarie

Bokningar med kort varsel

Bokningar du får innevarande dag, ska du bekräfta genom att svara JA  på sms. Detta för att säkerställa att personal finns på plats enligt beställningen. Vid arbetspass med kort varsel räknar vi med att du kommer några minuter sent. Viktigt att du ändå skyndar dig till arbetet.    

Introduktion

Beroende på vilken verksamhet du är intresserad av att arbeta inom så ser introduktionen olika ut. Till exempel inom vård och omsorg bokas du in på några olika arbetspass på en eller två enheter till att börja med. På förskolorna bokas du på en halvdags introduktion. Övriga verksamheter kan ha andra rutiner för sin introduktion.

200- och 300-dagarsregeln

För att säkerställa att vi långsiktigt får rätt kompetens till våra verksamheter finns regler om hur många dagar du kan arbeta som timvikarie utan utbildning. Reglerna ser olika ut beroende på inom vilken verksamhet du arbetar och vilken utbildningsnivå du har, samt hur dina framtidsplaner gällande utbildning ser ut. Ta gärna kontakt med oss om du har frågor om regeln.

Frånvaro 

Vid sjukdom skall du meddela bemanningsenheten och den arbetsplats bokningen är på så tidigt som möjligt.

Vid upprepad korttidssjukfrånvaro kommer vi att ta kontakt med dig.

Uppdaterad 2018-07-25