Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

200 yrken - vad kan du jobba som i Karlskoga kommun?

I Karlskoga kommun ger vi bra omsorg till de som har behov av stöd och vård. Vi lär barn, ungdomar och vuxna att läsa och räkna. Vi driver fritidsgårdar och ser till att barn får leka i säkra miljöer. Vi driver vårt omtyckta badhus och stöttar stadens aktiva föreningsliv. Vi planerar, bygger och utvecklar så att fler ska få plats och trivas i vår fina kommun. Vi lagar mat till elever och boende. Vi lär barn spela och sjunga på kulturskolan och erbjuder alla en fantastisk mötesplats på biblioteket. Vi sköter om parker och vattnar stadens blommor - kort sagt, vi har ett meningsfullt jobb, som gör skillnad - varje dag. 

Vad vill du jobba med?

Vi är ungefär 2 400 personer som jobbar i organisationen, med upp till 200 olika yrkestitlar. Exempel på yrkestitlar är: lärare, undersköterska, bibliotekarie, städare, miljöinspektör, kommunikatör, sjuksköterska, skolassistent, kommunsekreterare, folkhälsoutvecklare, ekonom, specialpedagog, kökschef, förskolelärare, socialsekreterare, trafikingenjör, musiklärare - listan är närmare 200 titlar lång.

Vissa yrkesgrupper är stora, andra yrken är det en eller få personer som har.   

Uppdaterad 2018-04-09