Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Sverigefinska rådet

Kommunens sverigefinska råd är hela kommunens referensorgan men är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsens ledningskontor. Rådets syfte är att stärka minoritetens inflytande i frågor där minoriteten har ett intresse att påverka kommunen. Kommunen ska informera rådet om planer som berör den sverigefinska minoriteten före förändring av insatsernas utformning och organisation, när det berör den sverigefinska minoriteten. Sverigefinnar ska genom rådet ges en större delaktighet i kommunens insatser. Rådet behandlar inte enskilda personers ärenden.

Sammansättning och arbetsformer

Representanterna hämtas ur den sverigefinska minoriteten i Karlskoga.

Rådet har möten minst 4 gånger/år. Vid behov kan extramöten hållas.

Ledamöter sverigefinska rådet 2019-2022

Kerttu Christiansen
Ersättare: Anja Timonen

Seppo Järvinen
Jouni Slagner
Ersättare: Esko Kalliomäki, Rauni Isoniemi

Irmeli Parkkinen, Heino Parkkinen
Ersättare: Pirjo Brandt, Vakant

Kommunstyrelsen
Ordinarie: Lennart Lind (S)
Ersättare: Anna Danielsson (M)

Socialnämnden
Ordinarie: Niina Slagner (S)
Ersättare: Kerstin Gustavsson (M)

Barn – och utbildningsnämnden
Ordinarie: Maria Karlsson (S)
Ersättare: Staffan Dällerud (MP)

Kultur – och föreningsnämnden
Ordinarie: Elaine Lindblom (L)
Ersättare: Rania Abou Rabii (S)

Gymnasienämnden
Ordinarie: Matz Ericson (S)
Ersättare: Vakant

Samhällsbyggnadsnämnden
Ordinarie: Peter Wiklund (M)
Ersättare: Mika Takamäki (S)

Myndighetsnämnden
Linda Brunzell (M)

Folkhälsan
Ordinarie: Lena Hagström (S)
Ersättare: Pontus Quick (L)


Rådets syfte

Rådets uppdrag är att identifiera och initiera åtgärder för att intentionerna med reglerna om förvaltningsområde i lagen (2009:724) om nationella minoriteter, uppfylls.

Rådet skall vara ett språkrör mellan Karlskogas sverigefinnar och Karlskoga kommun.

Rådet skall ta upp synpunkterna som kommit fram i de allmänna mötena och vidarebefordra dem vid behov.

Uppföljning

Rådet skall årligen följa upp och rapportera arbetet till kommunstyrelsen.

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har det nationella samordningsansvaret för de minoritetspolitiska målen.

Karlskoga kommun ska årligen inlämna verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning till Länsstyrelsen i Stockholm.

Handlingar och protokoll

Uppdaterad 2018-10-04