Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Lokala brottsförebyggande rådet Karlskoga/Degerfors

Lokala brottsförebyggande rådet Karlskoga/Degerfors bildades efter beslut i kommunfullmäktige i Karlskoga och Degerfors 1994. Rådet är ett forum, där alla parter utgår från en gemensam problembild och grundsyn samt forskningsstöd.

Rådet ska hålla frågan om brottsprevention levande. Rådet är inte ett beslutande organ utan ett forum för informationsöverlämnande mellan de representerade myndigheterna och förvaltningarna.

I rådet ingår politiker från kommunstyrelserna, kommunernas nämnder - ordföranden samt två oppositionspolitiker. De deltagande politikerna ska inte fatta politiska beslut utan få och ge information om det aktuella brottsförebyggande arbetet i kommunerna.

Protokoll

Uppdaterad 2020-06-11

Sammanträden 2020

  • 24 januari
  • 29 maj
  • 25 september

Mötena hålls fredagar klockan 9.00 till cirka 11.00.

Två sammanträden i Karlskoga och ett sammanträde i Degerfors.