Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Politisk organisation

Kommunens organisation är politiskt styrd och indelad i olika nämnder med olika ansvarsområden, till exempel folkhälsonämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och föreningsnämnden

Till sin hjälp har de förtroendevalda politikerna i nämnderna anställda tjänstemän. Tjänstemännen arbetar på olika förvaltningar som är knutna till de olika nämnderna. Den högsta tjänstemannen är kommundirektören.

Den politiska ledningen i Karlskoga kommun utgörs av kommunfullmäktige, som är det högsta beslutande organet. Kommunfullmäktige fungerar som kommunens "riksdag" och fattar de övergripande besluten.    

Organisationskarta över den politiska organisationen i Karlskoga kommun. Kommunfullmäktiga Kommunstyrelsen Socialnämnden Länk tilKarlskoga Energi och Miljö AB Länk till barn- och utbildningsnämnden Länk till gymnasienämnden Karlskoga och Degerfors Länk till kultur- och föreningsnämnden Länk till samhällsbyggnadsnämnden Länk till folkhälsonämnd Karlskoga och Degerfors Länk till valnämnden Länk till myndighetsnämnden Länk till adminstrativ nämnd Länk till överförmynadrnämnden Länk till Karlskoaghem Länk till Kommunalförbundet Bergslagens räddningstjänst Länk till Karlskoga centrumledning Länk till Örebro Läns flygplats AB Länk till Alfred Nobel Science Park Kommunrevisionen Karlskoga Näringsliv och Turism AB
Uppdaterad 2019-01-11