Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

I april: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Myndighetsnämnden

Gemensam nämnd för Karlskoga och Storfors kommuner. Ordförande i nämnden är Linda Brunzell (M)

Den gemensamma myndighetsnämnden ansvarar för den prövning, tillsyn och kontroll samt rådgivning som har utgångspunkt i följande lagar: miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen,trafikförordningen, tobakslagen, plan- och bygglagen, alkohollagstiftningen, lagen om receptfria läkemedel samt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Nämndens administration är organisatoriskt placerad inom Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Myndighetsnämnden sammanträder varje månad utom juli och augusti.

Handlingar och protokoll

Vi publicerar protokoll från sammanträdena. Ibland innehåller dessa handlingar personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen GDPR kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

Information om hur man kan ta del av originalprotokoll går att få via Myndighetsnämndens kansli, telefon 0586-615 54

Aktuella handlingar

Uppdaterad 2020-03-30

Sammanträdesdatum 2020

Under 2020 sammanträder myndighetsnämnden klockan 8.30 följande datum:          

13 februari
12 mars
16 april
14 maj
10 juni  (onsdag, kl. 13.00)

10 september
14 oktober (i Storfors, onsdag)
12 november
10 december