Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Gymnasienämnden

Gymnasienämnden ansvarar för frivilliga skolformer i Karlskoga och Degerfors kommuner. Ordförande i nämnden är Jonas Bergman Wallin (M).

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från fullmäktiges och gymnasienämndens mål och styrmått och konkretiseras inom varje skolenhet genom verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser.

Gymnasienämnden träffar rektorer årligen för uppföljning av kvalitetsarbetet i respektive skolenhet.

Gymnasienämnden har 9 sammanträden per år.

Handlingar och protokoll

Vi publicerar protokoll från sammanträdena samt aktuella handlingar inför kommande sammanträde. Ibland innehåller dessa handlingar personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen GDPR kan vi därför inte publicera dessa dokument i sin helhet på hemsidan.

Information om hur man kan ta del av originalprotokoll går att få hos Skolförvaltningens kansli, telefon 0586-610 92.

Aktuella handlingar

Uppdaterad 2020-09-11

Sammanträdesdatum

Under 2020 sammanträder 
Gymnasienämnden klockan 
08.30 följande datum:

2020
14 februari
13 mars
17 april
15 maj
9 juni (inställt)
18 september
16 oktober
13 november
11 december.

Sammanträden med
gymnasienämndens antagnings- och stipendieutskott är planerade följande datum:

2020
3 april, klockan 10.00
9 juni, klockan 08.30
25 juni, klockan 09.00