Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kommunal författningssamling

Här hittar du Karlskoga kommuns styrdokument.

Lokala föreskrifter

Riktlinjer och policy

Riktlinjer uppvaktning och stöd

Riktlinjer skolan

Riktlinje alkoholservering

Riktlinjer förtroendevalda

Riktlinjer upphandling

Policy och riktlinjer kommunal förvaltning 

Riktlinjer synpunkter och kommunikation

Riktlinjermedarbetare

Reglemente och delegationsordning

Reglementen

Delegationsordning

Taxor, avgifter och bidrag

Uppdaterad 2019-10-09