Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Val till Europaparlamentet

Du som senast på valdagen fyller 18 år, är svensk medborgare och bosatt i Sverige (eller någon gång har varit folkbokförd här) är röstberättigad vid val till Europaparlamentet.

Även du som är medborgare i någon av EU:s medlemsstater (och som är folkbokförd i Sverige senast 30 dagar före valet) har rösträtt vid Europaparlamentsvalet. Detta gäller under förutsättning att du inte röstar i någon annan medlemsstat inom EU.
Anmälan att få rösta i Sverige ska göras till Länsstyrelsen i Örebro län.

Uppdaterad 2019-06-18