Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Rösträkning

Efter slutfört val sker rösträkning i flera steg.

Rösträkning i vallokalen

Preliminär rösträkning sker i varje vallokal omedelbart efter det att röstmottagningen avslutats. Då räknas alla röster som avlämnats i vallokalen samt alla förtidsröster som levererats från valnämnden till valdistriktet. Rösträkningen i vallokalen är offentlig och vallokalen är öppen för den som vill följa förrättningen.

Rösträkning hos valnämnden

Onsdagen efter valdagen sker preliminär rösträkning hos valnämnden. Då räknas de förtidsröster som avgivits så sent att de inte hunnit levereras till valdistrikten under valdagen (normalt cirka 1-2 procent av samtliga förtidsröster). Då räknas också brevröster från utlandet och där granskas också de förtidsröster som underkänts i valdistrikten

Slutlig rösträkning

Den slutliga rösträkningen sker hos länsstyrelserna.

Uppdaterad 2018-09-10