Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Dricksvatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Det är Karlskoga Energi & Miljö som ansvarar för det kommunala vattennätet i Karlskoga.

Miljökontoret har tillsyn på det kommunala vattennätet och övriga dricksvattenanläggningar med en produktion till mer än 50 personer eller mer än 10 m³ förbrukning per dygn. Dessa omfattas av livsmedelsverkets föreskrifter. Övriga anläggningar omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter. 1 januari 2014 tog livsmedelverket över informationsansvaret även för enskilda dricksvattenanläggningar.

Egen brunn

Hushåll som tar vatten från egen brunn ansvarar själva för att kvaliteten på vattnet är bra. Om du misstänker att ditt vatten är av dålig kvalitet kan du vända dig till ett ackrediterat analysföretag för provtagning.

Ta eget vattenprov

Provflaskor finns att beställa hos ett analysföretag. Följ noga laboratoriets provtagningsanvisningar för att få ett så sant resultat av vattenkvaliteten som möjligt.

Vattnets hårdhet

Vattnet i Karlskoga har en hårdhet på cirka 4,5 dH och betecknas som mjukt, det betyder bland annat att du inte behöver använda så mycket tvättmedel när du tvättar.

Frågor

Har du frågor rörande dricksvatten från enskild brunn kan du vända dig till miljökontoret för ytterligare information. Är du ansluten till det kommunala vattennätet kontaktar du Karlskoga Energi & Miljö.

Uppdaterad 2019-02-04