Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Pågående stadsplaneringsprojekt

På denna sida redovisas aktuella samhällsbyggnadsprojekt som kommunen arbetar med.

Aggerudsviken - Aggerudsudden 

Under våren 2016 avslutades ett planarbete för Aggerudsviken - Aggerudsudden som innebar att ändra befintliga och gällande detaljplaner för att möjliggöra även andra typer av bostäder än de som detaljplanerna medgav. 

Illustrationsbild över  Aggerudsviken - Aggerudsudden

Illustrationsbild över Aggerudsviken - Aggerudsudden

Västra Möckelnstranden

Karlskoga kommun har börjat arbeta och planera för att Västra Möckelnstranden ska bebyggas med bostäder. Arbetet omfattar många aktiviteter som måste genomföras innan det är dags att bygga då det finns en del faktorer som måste utredas som kan påverka framtida byggande.

Uppdaterad 2018-08-24