Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

12 februari 2020

Samverkansprojekt Värmlandsvägen

Karlskoga kommun inleder nu ett arbete med att se över området runt delar av Värmlandsvägen i centrala Karlskoga, för att skapa ett tryggare, mer säkert och tillgängligt område för alla.

Tanken är att vi ska göra detta tillsammans med andra aköter i orådet, så som fastghetsägare, boende, restaurang- och butiksägare och andra som rör sig i området. Det är den del av Värmlandsvägen som sträcker sig mellan Karlskoga busstation och Folkets hus som är fokus under den utredning som nu har påbörjats.

Vi ser att det är flera saker som vi kan förbättra och utveckla på den här sträckan de närmsta åren, både när det gäller attraktivitet, trygghet och tillgänglighet. Vi har därför påbörjat ett arbete för att jobba fram förslag på hur området skulle kunna förbättras i framtiden, säger Eleonore Åkerlund, förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Området är en del av Karlskogas Purple Flag område. 

Läs mer om Karlskoga kommuns arbete med Purple flag.

Uppdraget är att Karlskoga kommun i samverkan med andra aktörer i området, så som fastighetsägare, boende och andra som vill undersöka vilken utvecklingspotential området har, ska ta fram ett förslag på hur området skulle kunna förbättras i framtiden.

Denna gemensamma målbild ska sedan användas för ta fram ett förslag på utformning och att beräkna kostnader för åtgärderna. Förhoppningsvis leder det till beviljade investeringar för området i framtiden.

Vi ser att det är flera saker i området som skulle kunna utvecklas och förbättras med fokus på främst attraktivitet, säkerhet/trygghet och tillgänglighet under de närmsta åren.

Att utveckla och förbättra våra offentliga miljöer är av stor vikt för att få en levande plats, där människor vill vistas, stanna upp och känna sig trygga när de går förbi. Det ger ett samhälle där människor vill bosätta sig och leva, att utveckla en plats är att ge kraft till lokalt näringsliv och serviceutbud och ett attraktivt liv mellan husen.

Karlskoga kommun är övertygad om att målbilden för området blir bäst om vi tar fram den tillsammans. Därför vill vi bjuda in alla som vill att komma med sina synpunkter och tankar kring hur området kan utvecklas.

Även om den pågående pandemin just nu gör att vi inte riktigt vet hur insamlingen av synpunkter kommer ske så planerar vi för att synpunkter ska kunna lämnas i flera olika kanaler, digitalt (e-post/enkät eller liknande) , via telefon eller om vi har möjlighet att samlas för en eller flera workshops.

Vi kommer finnas på plats på Värmlandsvägen under flertalet tillfällen under hösten och det kommer även finnas information på plats om hur man kan lämna in sina synpunkter.

Under hösten 2020 kommer kommunen bjuda in till dialog kring området. Exakt hur och när detta kommer ske beror på utvecklingen av Coronapandemin och vi kommer återkomma med mer information.

Här ser du en preliminär planering för Samverkansprojekt Värmlandsvägen.

Missa inte chansen att tycka till om området runt Värmlandsvägen i Karlskoga du också. Här kan du göra en intresseanmälan så får du mer information kring samverkansprojektet Värmlandsvägen via din mejl eller post framöver.

Fyll i dina adressuppgifter om du hellre vill få information via brev
Uppdaterad 2020-05-29