Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Jakt

Rätten att jaga tillhör enligt lag den som äger marken. Detta innebär att på kommunal mark har kommunen jakträtt och kan även där bedriva skyddsjakt.

Har du frågor om jakt, vänd dig till markägaren i det aktuella området. För att bedriva skyddsjakt i tätbebyggt område krävs tillstånd från Polisen. Utanför tätbebyggt område kan jakträttsinnehavaren med stöd av 26 § Jaktförordning få bedriva "skyddsjakt på enskildes initiativ". På Jägareförbundets webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa mer om jakt och vilt.

Kommunens skyddsjakt

I Karlskoga kommun är det viltvårdaren som bedriver skyddsjakten av vilt utifrån jaktlagen. Skyddsjakt av störande fåglar sker endast i undantagsfall. Det har visat sig att skjuta störande fåglar sällan ger någon effekt, det finns ständigt nya fåglar som flyttar in om platsen är attraktiv för fåglar. Istället bör man se över andra skrämselåtgärder och sätt för att göra platsen mindre attraktiv som boplats, för häckning eller födosök.

Kontakta kommunens viltvårdare för hjälp

Har du problem med vilt eller frågor om skyddsjakten, kontakta kommunens viltvårdare Jan Lund så hjälper han dig.

Uppdaterad 2017-01-23