Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Cirkusdirektörens Baptista Schreibers älskade häst, Menelik som ligger begravd utanför Skogskyrkogården.

Trotjänarbegravning av häst

Det är generellt förbjudet att gräva ner lantbruksdjur, men det finns ett undantag, du kan få tillåtelse att begrava din häst, en så kallad "trotjänarbergravning".

Det är kommunen som avgör om platsen för graven är lämplig. Kontakta därför miljökontoret för att diskutera val av plats.

Oftast vill vi komma och titta på platsen för att kunna avgöra om den är lämplig. Tänk på att föreslå en plats utan direkt närhet till vattendrag, diken eller enskilda vattentäkter. Likaså är det lämpligt om marken inte är för genomsläpplig samtidigt som den inte får vara sank

Uppdaterad 2016-10-24