Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Lantbruksdjur och häst

Viss djurhållning kan behöva anmälan eller  tillstånd enligt miljöbalken om den klassas som miljöfarlig verksamhet. Anmälan till myndighetsnämnden krävs om man håller över 100 djurenheter, tillstånd krävs om man håller fler än 400 djurenheter.​

Några definitioner

Sällskapsdjur - ryggradsdjur som används eller ska användas som sällskaps-, hobby- eller foderdjur, inklusive alla typer av hundar och katter.
Pälsdjur - djur som föds upp eller hålls för produktion av skinn.                        Djurenhet - På en djurenhet kan det gå olika antal djur beroende på sort, t ex en häst, tre suggor eller 100 värphöns.

Att hålla djur inom område med detaljplan

Det krävs tillstånd från miljökontoret för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä, som inte är sällskapsdjur, inom område med detaljplan. Generellt gäller att djuren inte ska förorsaka någon olägenhet för närboende samt att de ska hållas på ett ur djurskyddssynpunkt lämpligt sätt. Ansökan om djurhållningen ska göras på särskild blankett som finns till höger.

Tillståndet kan återkallas om verksamheten inte uppfyller föreskrivna krav eller orsakar störning för omgivningen.

Häst

I Karlskoga blir det mer och mer vanligt att man skaffar häst. Detta innebär att det ibland hamnar hästar på ställen som inte är så lämpade för hästhållning.

Allergiker har ofta stora problem med att vara i närheten av hästar och det är viktigt att förhindra att lukt eller annan olägenhet från hästhållningen stör grannar i tätbebyggda områden. Hästar behöver rejäla utrymmen, såväl i stall som i betes- och rasthagar. Det är också viktigt att se till att lagra gödseln från hästarna så att näringsämnen inte läcker ut i vattendrag, vattentäkter eller till grundvattnet.

Om man tänker skaffa hästar och bygga ett stall, krävs i regel bygglov, oavsett om man bygger om en befintlig byggnad till stall eller om man bygger nytt. Om man bygger ett stall för över 4 hästar ska man dessutom förpröva stallet hos Länsstyrelsenlänk till annan webbplats.

Uppdaterad 2017-05-03