Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Skadedjur

Normalt sett har kommunen inget ansvar för att vidta åtgärder för att hålla bostäder eller ytor fria från skadedjur. Det är fastighetsägaren eller den som nyttjar bostaden eller lokalen som ska se till att lämpliga åtgärder vidtas.

Ofta ingår viss skadedjursbekämpning i din villa/husförsäkring.

När det gäller skadedjur utomhus är det bara om det finns risk för hälsofara (smittspridning som inte är ringa eller tillfällig) som kommunen kan vara skyldig att träda in och agera.

Uppdaterad 2018-04-23