Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kajor och andra fåglar

Karlskoga kommun får ibland in klagomål på kajor och andra fåglar som finns i staden som låter och skräpar ned. Det finns inga planer på bekämpning av fåglarna, man får acceptera att kajan är en del av staden.

Mata inte kajorna

Lägg inte ut mat i stora mängder till fåglar. Det är däremot helt OK för privatpersoner att mata småfåglar med fågelfrö i automater och fågelbord i enskilda trädgårdar.

Tar du hand om frukt och bär i din trädgård och täcker ev. kompost så lockas inte fåglarna att komma till trädgården.

Vems ansvar?

Fastighetsägaren ska se till att kajor och andra störande fåglar inte kan bygga bo eller uppehålla sig i håligheter på byggnader. Att täcka med nät samt sätta upp piggar kan vara ett sätt att hindra fåglarna. Även olika skrämselmetoder kan användas som rovdjursatrapper, ljud som skrämmer fåglar. Ljus och rörelser är också skrämmande.

Fastighetsägaren ansvarar för att det är rent på taken, balkonger, hängrännor, trottoarer och gator samt andra ytor som smutsas ned av fåglarna.

Skyddsjakt

Kommunen driver ingen skyddsjakt på de fågelflockar som rör sig i staden. Erfarenheter från andra kommuner visar att skyddsjakt inte har någon långsiktig effekt.

Uppdaterad 2018-04-23