Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Störande djur

I vissa fall kan djur upplevas som störande. Här får du tips på vad du kan göra och vem du kontaktar vid problem.

De vanligaste klagomål som Karlskoga kommun får in om störande djur gäller kajor, katter och skadedjur.

Häckande fåglar

Under våren påbörjar många fåglarna sin häckningsperiod. Det här är en intensiv period för fåglarna när de ska bygga bo och föda upp sina ungar.Ibland kan det här påverka samspelet mellan djur och människor. Fåglarna kan till exempel i vissa fall bli aggressiva för att skydda sina ungar.

För att undvika problem under fåglarnas häckningsperiod kan du bland annat:

  • Riva boenden på tak. Om du ser att de börjar bygga bo på taket till din fastighet, försök riva det så fort som möjligt. Framför allt måsar bygger gärna sina reden på hustaken.
  • Se över skorstenen. Kajor vill ju gärna bygga bon i skorstenen. Sätt ett nät över skorstenen för att slippa obehagligheter av det slaget, helst innan säsongen börjar.

Aggressiva djur och skällande hundar

Om du har problem med aggressiva djur eller skällande hundar kan du vända dig till Polisen för hjälp. Du når dem på 114 14. Vid akuta fall, exempelvis om en person eller ett tamdjur blir attackerade av ett aggressivt djur ska du ringa 112.

Koppeltvång

I Karlskoga är det koppeltvång på alla hundar året om, oavsett hur snäll eller lydig din hund är.

Oönskade vilda djur

Vilda djur är fastighetsägarens ansvar. Vilda djur lockas ofta till våra trädgårdar på grund av mat eller för att bygga sig ett bo. Har du problem med oönskade vilda djur i din trädgård kan du försöka göra det mindre bekvämt för djuren att vistas där, exempelvis genom att avlägsna fallfrukt och trädgårdsavfall.

Kvarstår problemen kan du kontakta kommunens viltvårdare. Läs mer om kommunens hantering av vilt under sidan Vilda djur.

Uppdaterad 2018-05-02