Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Upprustning av Bullerdalens naturreservat

Nu pågår en upprustning av Bullerdalens naturreservat i norra Karlskoga. I projektet ingår bland annat att göra delar av vandringslederna tillgängliga för eldrivna rullstolar och barnvagnar, att ge förskolor och skolor en samlingsplats, en aktivitetsstig för barn samt bra skyltar och vägvisning i naturreservatet.

Bakgrund

Bullerdalens naturreservat som bildades år 2000 är ett välbesökt naturreservat i dom östra delarna av Karlskoga med en närhet till skolor och förskolor. I Naturreservatet finns många vandringsleder, men p g a Bullerdalens natur som består i norr av bäck- raviner i sand och lermark är många spänger och broar i behov av renovering eftersom marken rör på sig. I de södra delarna är det flackar och en mer lättillgänglig natur. Den östra och södra sidan av reservaten mynnar mot en älv där det även där finns en del rasrisker på grund av erosion.

Projektet har tillkommit då man i den befintliga skötselbudgeten för naturreservatet inte har ekonomisk möjlighet att säkerställa vandringsledernas broar och spänger. Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu gett 300 000 kronor till ett investeringsprojekt att under 2015-2016 kunna göra de nödvändiga åtgärder som krävs för att göra vandringslederna säkra. I detta projekt har man även tagit hänsyn till de önskemål som kommit in från allmänheten och detta har resulterat i 6 effektmål då det ena är ett *LONA - projekt. I kortet går målen ut på att få till en rundslinga på vandringsleden som är tillgänglighetsanpassad med tillgång till grillplats.

En samlingsplats för skolor och förskolor i anslutning till en aktivitetsstig. Samt att det skall finnas bra informationsskyltar i naturreservatet.

*LONA = Den lokala naturvårdssatsningen, projekt som Naturvårdsverket står bakom.länk till annan webbplats


Tidplan och kostnad

Hela projektet med alla effektmål beräknas vara klart under år 2017. Allt arbete med Bullerdalen är beräknat att kosta runt cirka 550 000 kronor, därav Agenda 50 bidrar med omkring 250 000 kronor till den summan samt med ett bidrag från LONA, på cirka 94 000 kronor.

Övrigt

För att kunna grilla i Bullerdalen krävs det att kommunfullmäktige ändrar den paragrafen i skötselplanen för Bullerdalen, som inte medger att man får tända eldar i naturreservatet. Detta ärende kommer förhoppningsvis upp på fullmäktiges bord under juni månad, så att grillplatserna kan anläggas redan nu till sommaren.

Uppdaterad 2019-01-08