Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Förhandsbesked

Om du i förväg vill ta reda på om det är möjligt att få bygglov kan du ansöka om förhandsbesked hos myndighetsnämnden. Det är vanligast för dig som vill bygga på en ny tomtplats eller i ett nytt område (bostadsområde eller industriområde) där ingen färdig detaljplan finns.

Många tror felaktigt att ett förhandsbesked är ett tidigt medgivande till en byggnadsåtgärd, vilken som helst. Ett bygglov och ett startbesked krävs fortfarande alltid för att få bygga.

Ansökan om förhandsbesked

Du ansöker om förhandsbesked på blanketten för bygglov. Det enda ritningsmaterial som behövs då är en karta med en  platsmarkering. En eventuell avstyckning får du ansöka om hos Lantmäteriet. Alla förhandsbesked debiteras enligt gällande avgifter (bygglovstaxa).

Sök bygglov inom två år

Ett förhandsbesked är ett bindande beslut och gäller under två år, om du under den tiden också lämnar in en ansökan om bygglov till kommunen och myndighetsnämnden. Om bygglovsansökan inte lämnas in inom dessa två år, upphör förhandsbeskedet att gälla.

Vid en ansökan om förhandsbesked undersöker myndighetsnämnden om platsen är lämplig att bygga på och om det går att dra vatten och avlopp. Kommunens översiktsplan är vägledande för bedömningen och berörda grannar får yttra sig om åtgärden.

Besked innan byggnadsprojektering

Om du har fått ett positivt förhandsbesked innebär det att när du söker bygglov är myndighetsnämnden skyldig att stå fast vid sitt inriktningsbeslut. Syftet är att du ska kunna få ett bindande besked innan du börjar byggnadsprojektera och lägger ner kostnader på ritningar. Nämnden måste dock alltid ta ställning till och fatta beslut om ditt bygglov. Om du inte lämnar in en bygglovsansökan inom två år upphör ditt förhandsbesked att gälla.

Uppdaterad 2018-08-24