Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Nyproduktion av bostäder i kvarteret Rapphönan

Avgifter bygglov

Vad det kostar att få ett bygglov och/eller startbesked beror på flera saker till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga eller hur stort du ska bygga. Det är alltså ärendets omfattning som avgör vad ett bygglov kostar.

I ärenden om lov, anmälan, förhandsbesked, med mera betalar man en avgift enligt den taxa som kommunfullmäktige har fastställt. Avgiften tas ut för att täcka kommunens kostnader för handläggningen av ärendena.

I högerspalten på denna sida hittar du taxan gällande bygglov för Karlskoga kommun och Storfors kommun. Taxan omfattar avgifter för bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked, startbesked och andra beslut enligt plan- och bygglagen.

Du kan även behöva ansöka om strandskyddsdispens och/eller vattenverksamhet och för detta tas en avgift ut. För mer info om den avgiften se sidan 7 och 9 i dokumentet "Taxa för prövning och tillsyn miljöbalken" som finns i högerspalten på denna sida.

När får jag fakturan?

Du blir fakturerad först efter att du har fått ditt beslut. Hur lång tid det tar innan du får din faktura varierar, men vad du kommer att få betala står i beslutet.

Om du är ansluten till digital brevlåda t.ex. Kivra, Min myndighetspost (finns fler digitala brevlådor) kan fakturan skickas dit. Det är därför viktigt att du kontrollerar din digitala brevlåda regelbundet.

Andra avgifter som kan tillkomma

Förutom avgift för själva bygglovet eller anmälan kan det även tillkomma andra avgifter. Avgifter kan till exempel vara för nybyggnadskarta, utsättning, planavgift och faktureras av berörd avdelning.

Uppdaterad 2020-01-09