Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Nyproduktion av bostäder i kvarteret Rapphönan

Avgifter bygglov

Priset för de flesta bygglovsärendena beror på storleken på det du ska bygga och vad som behöver utredas. Det är alltså ärendets omfattning som avgör vad ett bygglov kostar.

I högerspalten på denna sida hittar du taxan gällande bygglov för Karlskoga kommun och Storfors kommun.

Här presenterar vi exempel med cirkapriser för bygglov, så att du ska kunna skapa dig en uppfattning om kostnaden inför ditt byggprojekt.

Exempel på cirkapriser för bygglov

Det här är cirkapriser på vad det kan kosta att få beslut om bygglov. Den faktiska kostnaden går inte att avgöra förrän du har skickat in en komplett ansökan med ritningar och vi är klara med handläggningen av ditt ärende.

Enbostadshus

För tillbyggnad av ett enbostadshus, till exempel en inglasad altan med area från 16 till 49 kvadratmeter så är bygglovavgiften 3000 — 5000 kronor. Vid nybyggnad av ett enbostadshus med bruttoarea på cirka 300 kvadratmeter är bygglovsavgiften cirka 36000 kronor.

Garage, carport, förråd

För nybyggnad av garage, carport eller förråd med en area upp till 50 kvadratmeter är bygglovavgiften cirka 3200 kronor. Om du bygger större än 50 kvadratmeter är bygglovavgiften cirka 6400 kronor.

Braskamin

För installation av braskamin och rökkanal, som är en anmälningspliktig åtgärd, är avgiften cirka 1 100 kronor.

Industribyggnad

Vid nybyggnad av industribyggnad på cirka 500 kvadratmeter är bygglovavgiften cirka 50000 kronor.

Skylt

Bygglovavgiften för uppförande av en skylt är cirka 2000 kronor för en skyltstorlek upp till 10 kvadratmeter.

Faktorer som styr priset

Observera att det alltid är omfattningen på ditt bygglov som avgör den slutliga kostnaden för ditt bygglov, vilket i sin tur beror på vad och hur stort du ska bygga. Även andra faktorer påverkar avgiften. Kostnader som tillkommer är till exempel för kungörelse och underrättelse, om en eventuell prövning av mindre avvikelse måste göras. Ibland tillkommer även andra avgifter som till exempel planavgift, avgift för utsättning/inmätning och kartavgift.

Uppdaterad 2019-08-16