Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Avfallsplan

Alla människor producerar avfall som behöver tas om hand. Kommunen har en plan för hur det ska göras.

Vad är en avfallsplan?

En avfallsplan ska beskriva hur kommunen vill utforma avfallshanteringen för kommuninvånarna och i viss mån företagen i kommunen. Planen ska ta hänsyn till nationella, regionala och eventuella lokala miljömål, och ska innehålla mål för insamling och behandling av avfallet, samt mål för hur avfallets mängd och farlighet kan minskas.
 
Till avfallsplanen kopplas kommunala "lagar", så kallad, föreskrifter som beskriver mer i detalj hur avfallshanteringen ska ske i kommunen, till exempel hur ofta sopor ska hämtas hemma hos dig och hur du ska sortera olika sorters avfall. . 
 
Avfallsplanen är framtagen i samarbetet inom "Avfallsgrupp Östra Värmland" som består av kommunerna Karlskoga, Storfors, Kristinehamn, Filipstad, Degerfors, Lidköping, Mariestad och Gullspång, samt kommunalförbundet AÖS
(Avfallshantering Östra Skaraborg), som omfattar kommunerna Skövde, Töreboda, Skara, Hjo, Falköping, Tibro och Karlsborg.

Det långsiktiga målet för avfallsplanen är att år 2027 ska allt avfall kunna vara en del i ett kretslopp, 100% kretslopp.

Inverkan på miljön

Målen i avfallsplanen har tagits fram för att styra mot en bättre tillämpning av miljölagstiftningens avfallshierarki, som innebär att avfallet:

  1. inte uppstår
  2. återanvänds
  3. materialåtervinns
  4. används för energiutvinning genom förbränning
  5. i sista hand deponeras

Målen i planen är framtagna för att ge en bättre källsortering av i huvudsak hushållsavfall, men även av verksamhetsavfall. Bättre källsortering kommer att innebära att vi får bättre resurser i form av renare avfallsfraktioner som lättare kan återvinnas, men som också kan bli ett renare bränsle vid energiutvinning.

Ladda ner avfallsplan och bilagor

Uppdaterad 2017-01-04