Karlskoga kommun

Vuxenutbildningen i Karlskoga


Lärcentrum Karlskoga
erbjuder kompetensutveckling och är en självklar ingång och mötesplats för alla vuxna i Karlskoga och Degerfors som vill utveckla sin kompetens.

Du hittar Lärcentrum på Gösta Berlingsväg 20 i Karlskoga.

En av Lärcentrums huvuduppgifter är att ge distansstudenter stöd i deras högskole- och universitetsstudier.
En annan av Lärcentrums  huvuduppgifter är att driva de lokala och regionala behoven av utbildning och kompetensutveckling i samverkan med näringsliv och myndigheter.

Studieyta - stöd för distansstudenter

Lärcentrum erbjuder dig som vuxenstuderande en kreativ lärmiljö för studier, dvs. en plats att studera på och någon att fråga. En kreativ lärmiljö för studier

Öppettider

Måndag - Torsdag: 8.00 - 16.00
Fredag: 8.00 - 15.00
Övriga tider krävs passerkort
 

Uppdaterad 2017-04-21 av Gunilla Östman